Пазарни проучвания/ консултации

Пазарни проучвания/ консултации

Покана за пазарни консултации с предмет: „Реновиране на фасади и частичен ремонт на покрива на “Център за специална образователна подкрепа гр.Бургас“

Публикувано на: сряда, 23 май 2019
Валидно до: четвъртък, 31 май 2019, 16:30 

 

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА-БУРГАС

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

 

Относно: Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закон за обществените поръчки, относно предоставяне на предложения с индикативна цена за изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Реновиране на фасади и частичен ремонт на покрива на “Център за специална образователна подкрепа гр.Бургас“

    гр. Бургас, 2019 г.

 

Данни за Възложителя:

 

„Център за специална образователна подкрепа“,  гр. Бургас: гр. Бургас, ул. „Вардар“ №1 /Деловодство/ всеки работен ден от 08:30 до 16:30 часа.

 

Лица за контакт:

Бояна Събева – счетоводител в „Център за специална образователна подкрепа“,  тел.:056/549682

Гергана Стоянова – старши юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки“, тел.: 056/907288

http://puopburgas.net/-2520.html

 

Файлове и ресурси