16 ноември – Международен ден на толерантността

За да има толерантност – трябва да има знания, откритост, общуване и свободата на мисълта, съвестта и убежденията.
 
Толерантност – това е хармония в многообразието. Това не е само морален дълг, но и политическа и правна потребност. Толерантност – това е добродетел, която прави възможно достигането на мира и способства за замяната на културата на войната с културата на мира.

Качени документи