На 21.03. децата от ЦСОП, г-жа Петя Чакърова от Община Бургас и студенти от Медицински факултет към университет

"Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас, отразиха Световен ден на хората с Даун. Изработиха заедно куклички от шарени чорапи.

"Всички сме различни, шарен и пъстър свят… нека приемаме и уважаваме всяко различие..." е посланието на г-жа Петя Чакърова.