Персонал

Персонал

Педагогически персонал

1. Валя Мантарева – Директор

2. Златка Борисова – Старши учител – Специален педагог

3. Юлия Карадимова – Старши учител – Специален педагог

4. Ралица Въчева – Учител

5. Златина Стоянова – Учител  ЦДО

6. Елка Георгиева – Старши учител – Специален педагог

7. Росанка Жекова – Старши учител – Специален педагог

8. Мария Иванова  – Старши учител – Специален педагог

9. Мариан Вълков – Учител ФВС

10. Георги Динев – Старши учител ЦДО

11. Нериман Рамаданова – Учител

12. Величка Станкова – Старши учител

13. Юлиян Казепов – Старши учител

14. Кристина Димова – Учител

15. Шенай Юсуф - Учител – Специален педагог

16. Ивелина Иванова – Учител ЦДО

17. Недко Димитров Монев – Учител - Рехабилитатор

Терапевти

18. Илияна Дилкова – Логопед

19. Кремена Петрова – Логопед

20. Мария Монева – Зам. директор по учебната дейност

21. Веселка Йорданова – Арт-терапевт

22. Юлия Карадимова – Психолог

22 a. Добромира Кралева-Станева – Психолог

Непедагогически персонал

23. Бояна Събева – Счетоводител

24. Сехер Османова – Хигиенист

25. Хава Патърлиева – Хигиенист

26. Евгения Димитрова – Хигиенист

27. Христо Попов – Поддръжка/ Портиер

      Кремена Димова – Мед.специалист