Съобщение от 17.02.2022 година

Уважаеми, родители срока за подаване на документи за стипендии за 2 учебен срок се удължава до 28.02.22 година.