Стипендии

Уважаеми, родители срока за подаване на домументи за получаване на стипендии, през втория учебен срок е до 02.03. 2023 година.