Учениците от изнесена паралелка в Дневен център за деца и младежи с увреждания, Приморски парк към Център за специална образователна подкрепа - Бургас с класен ръководител Дамян Колев участваха в национален конкурс ,,Вълшебният свят на гората", организиран от Министерство на земеделието и Дирекция природен парк ,,Сините камъни" - град Сливен.
В категория рисунка учениците са наградени с второ и трето място, а в категория макет, колаж и пано трето място.