Материално-техническа база

Материално-техническа база

Материално-техническа база

Училището разполага с добре оборудвани учебни стаи, компютърен кабинет, игротека, кабинет по учебна практика за професионалната паралелка по готварство, медицински кабинет, кабинети - психолог и логопед.