Материално-техническа база

Материално-техническа база

Материално-техническа база

Центърът разполага с добре оборудвани учебни кабинети, компютърен кабинет, игротека, библиотека, кабинет по учебна практика за професионалната паралелка по готварство, физкултурен салон, медицински кабинет, кабинети - педагогически съветник, психолог, логопед (2 бр.), арт терапевт и рехабилитатор.