Своите умения, познания и сръчности в кулинарното изкуство демонстрираха учениците от професионалната паралелка с ръководител г-жа Мария Иванова по време на  Националните  дни за учене през целия живот. Изложението се проведе на  2 октомври 2015 г., в Експоцентър „Флора Бургас“ .

                Националните  дни  за учене през целия живот в Бургас  са нова инициатива на Министерството на образованието и науката, която се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.