Съвместно посрещане на баба Марта с деца от детска градина "Иглика"- кв. "Славейков" от група "Иглика" и техните ръководители:

Таня Атанасова- директор, Димитрина Пенчева- старши учител, Стела Атанасова- старши учител, Стефка Атанасова- помощник- възпитател, Дора Димитрова- педагогически съветник, Лорета Йовчева- хореограф.

Нашите малки приятели изнесоха великолепна програма по случай 1- ви март- Баба Марта.