Тържествено откриване на обновената сграда на ЦСОП- Бургас 16.11.2018 г.

Тържествено откриване на обновената сграда на ЦСОП- Бургас 16.11.2018 г.