Съобщение от 06.12.2021 година

Възстановяване на присъственото обучение от 07.12.2021г. Уважаеми ученици и родители, Уведомяваме Ви, че от 07.12.2021 г. (вторник) в ЦСОП- Бургас се възстановява присъственото обучение при осигурена здравословна среда за всички ученици, чиито родители са  подали декларации за съгласие за безплатно тестване с неинвазивен бърз антигенен тест с проба от слюнка за доказване на COVID-19 или притежават документ за преболедуване, ваксиниране, наличие на антитела (т.н. Зелен сертификат. Обучението е организирано в дневна форма, без смесване на паралелките.   Тестването на учениците ще се извършва в домашна среда, веднъж седмично, в началото на първия учебен ден за седмицата. Ученик, който отсъства в дните на изследване, се изследва в първия ден, в който посещава присъствено ЦСОП.  Всички ученици, чиито родители не са подали декларация за съгласие за тестване и не притежават Зелен сертификат, ще се обучават от разстояние в електронна среда (ОРЕС)  до промяна на обстоятелствата и/или до второ нареждане, като за тази цел не е необходимо да подават заявления за ОРЕС.