Спипендии/Документи/Срок - 2

Уважаеми, родители крайният срок за подаване на документи за стипендия на учениците след 7 клас (по доход) за втория учебен срок е 5.03.2024 година. Ученици с един/без родител/и не подават документи. Взема се предвид доходът за 6 месеца назад от месец януари (включително).