Профил на купувача

Профил на купувача

Обществена поръчка "Реновиране на фасади и частичен ремонт на покрива на Център за специална образователна подкрепа-Бургас"

http://puopburgas.net/-2520.html

Обществена поръчка "Оборудване и обзавеждане на специализирани кабинети и стая за дейности по интереси в ЦСОП-Бургас"

http://puopburgas.net/-2620.html