Приемане на ученици в ЦСОП-Бургас

Приемане на ученици в ЦСОП-Бургас