Персонал

Персонал

Педагогически персонал

1. Диана Костова – Директор

2. Стоянка Паунова – Старши учител – Специален педагог

3. Юлия Карадимова – Старши учител – Специален педагог

4. Ралица Въчева – Учител

5. Златка Борисова – Старши учител  ЦДО

6. Елка Георгиева – Старши учител – Специален педагог

7. Антония Ганчева  – Старши учител – Специален педагог

8. Росанка Жекова – Старши учител – Специален педагог

9. Мария Иванова  – Старши учител – Специален педагог

10. Мариан Вълков – Учител ФВС

11. Георги Динев – Старши учител ЦДО

12. Нериман Рамаданова – Учител

13. Величка Станкова – Старши учител

14. Юлиян Казепов – Старши учител

15. Кристина Димова – Учител

16. Шенай Юсуф - Учител – Специален педагог

17. Ивелина Иванова – Учител ЦДО

Терапевти

18. Стефка Маслева – Логопед

19. Кремена Петрова – Логопед

20. Мария Монева – Педагогически съветник

21. Веселка Йорданова – Арт-терапевт

22. Юлия Карадимова – Психолог

22 a. Добромира Кралева-Станева – Психолог

23. Недко Димитров Монев – Рехабилитатор

Непедагогически персонал

24. Пенка Бояджиева – Гл.счетоводител

25. Бояна Събева – Счетоводител

25. Сехер Османова – Хигиенист

26. Хава Патърлиева – Хигиенист

27. Евгения Димитрова – Хигиенист

28. Христо Попов – Поддръжка/ Портиер

      Кремена Димова – Мед.специалист