Персонал

Персонал

Педагогически персонал

1. Валя Мантарева – Директор

2. Мария Монева – Зам. директор по учебната дейност

3. Юлия Карадимова – Старши учител – Специален педагог

4. Златка Борисова – Старши учител – Специален педагог

5. Ралица Въчева – Учител - Специален педагог

6. Кремена Атанасова – Учител  ЦДО

7. Росанка Жекова – Старши учител – Специален педагог

8. Мария Иванова  – Старши учител – Специален педагог

9. Ивелина Иванова – Учител - Специален педагог

10. Недко Монев – Учител - Рехабилитатор

11. Шенай Юсуф - Учител – Специален педагог

12. Кристина Димова – Учител - Специален педагог

13. Мартин Теменлиев - Учител ФВС

14. Георги Динев – Старши учител ЦДО - Специален педагог

15. Ваня Христова - Учител ЦДО

16. Елка Георгиева - Старши учител - Специален педагог

17. Нериман Рамаданова - Учител - Специален Педагог

18. Дамян Колев - Учител

19. Юлиян Казепов - Старши учител - Специален педагог

20. Величка Станкова - Старши учител - Специален педагог

Терапевти

21. Кремена Петрова – Логопед

22. Илияна Дилкова – Логопед

23. Веселка Йорданова – Арт-терапевт

24. Юлия Карадимова – Психолог

24 a. Добромира Кралева-Станева – Психолог

25. Десислава Тенева - Педагогически съветник

Непедагогически персонал

26. Бояна Събева – Счетоводител

27. Светослава Раева - Касиер-домакин 

28. Сехер Османова – Хигиенист

29. Хава Патърлиева – Хигиенист

30. Евгения Димитрова – Хигиенист

31. Христо Попов – Поддръжка/ Портиер

      Хаджер Якуб – Мед.специалист