Персонал

Персонал

Педагогически персонал

1. Валя Мантарева – Директор

2. Мария Монева – Зам. директор по учебната дейност

3. Юлия Карадимова – Старши учител – Специален педагог

4. Златка Борисова – Старши учител – Специален педагог

5. Росанка Жекова – Старши учител – Специален педагог

6. Мария Иванова  – Старши учител – Специален педагог

7. Шенай Юсуф - Старши учител – Специален педагог

8. Георги Динев – Старши учител ЦДО - Специален педагог

9. Елка Георгиева - Старши учител - Специален педагог

10. Нериман Рамаданова - Старши учител - Специален педагог

11. Юлиян Казепов - Старши учител - Специален педагог

12. Величка Станкова - Старши учител - Специален педагог

13. Ралица Въчева – Учител - Специален педагог

14. Ивелина Иванова – Учител - Специален педагог

15. Недко Монев – Учител - Рехабилитатор

16. Кристина Димова – Учител - Специален педагог

17. Мартин Теменлиев - Учител ФВС

18. Дамян Колев - Учител

19. Мария Димитрова - Учител

20. Кремена Атанасова – Учител  ЦДО

21. Ваня Христова - Учител ЦДО

Терапевти

22. Кремена Петрова – Логопед

23. Илияна Дилкова – Логопед

24. Веселка Йорданова – Арт-терапевт

25. Юлия Карадимова – Психолог

25 a. Добромира Кралева-Станева – Психолог

26. Божидар Войнов - Психолог

Непедагогически персонал

27. Бояна Събева – Счетоводител

28. Светослава Раева - Касиер-домакин 

29. Сехер Османова – Хигиенист

30. Хава Патърлиева – Хигиенист

31. Евгения Димитрова – Хигиенист

32. Христо Попов – Поддръжка/ Портиер

      Хаджер Якуб – Мед.специалист