Персонал

Персонал

Педагогически персонал

1. Диана Златева Костова - Директор

2. Стоянка Димитрова Паунова - старши учител- специален педагог

3. Златка Николова Кирова - старши учител - специален педагог

4. Георги Проданов Долапчиев - старши учител - специален педагог

5. Антония Димитрова Ганчева - старши учител - специален педагог

6. Елка Василева Георгиева- старши учител - специален педагог

7. Мария Василева Иванова - старши учител - специален педагог - професионална паралелка

8. Росанка Евтимова Жекова - старши учител - специален педагог

9. Юлия Дичева Карадимова - психолог

10. Стефка Желязкова Маслева - логопед

11. Кремена Иванова Петрова- учител- специален педагог

12. Златка Тодорова Борисова- старши учител ЦДО

13. Огнян Маринов Василев- учител- специален педагог

14. Георги Желязков Динев- учител ЦДО

15. Ралица Иванова Въчева- учител ЦДО

16. Мария Славчева Монева- педагогически съветник

17. Мариан Радев Вълков- учител ФВС

18. Веселка Маринова Йорданова- арт- терапевт

19. Величка Велчева Станкова- старши учител- специален педагог

Непедагогически персонал

1. Пенка Манолова Бояджиева - гл. счетоводител

2. Хава Мехмедали Патърлиева - хигиенист

3. Сехер Асанова Османова - хигиенист

4. Христо Ников Попов - работник по ремонта

5. Велико Чанков Чанев- работник по ремонт

6. Кремена Димова Коджабашева- мед. специалист