Център за специална образователна подкрепа Бургас откри учебната година с молебен и водосвет за здраве и благополучие на всички деца, ученици, техните близки, родители и всички служители. Поздрав отправи и г-жа Мантарева директор на ЦСОП - Бургас от името на г-н Николов, кмет на Община Бургас като прочете неговия поздравителен адрес.

Първият звънец бе посрещнат с песни и поздрави от учениците към всички присъстващи.

Успешна нова учебна година на всички!