Откриване на новата учебна 2018/ 2019 г в обновената ни сграда.

Откриване на новата учебна 2018/ 2019 г в обновената ни сграда.