Обновен кабинет по арт терапия

Обновен кабинет по арт терапия

Изказваме своите благодарности на Светла и Тошко Терзиеви - управители на фирма "Тандем 1991" ЕООД - гр. Бургас.

Дарителството е жест на социално и хуманно отношение към децата. 

Благодарение на тяхното дарение беше направен кухненски модул в кабинета по арт терапия, който създава уют и удобство на децата.

Благодарим ви, че сте наши дарители!