Нова украса на училищния двор

Нова украса на училищния двор

С най-сърдечни и искрени благодарности на доброволците от "Овергаз мрежи" гр. Бургас, благодарение, на които двора на Помощно училище "Отец Паисий" се превърна в едно по-красиво и цветно място за децата.

Благодарим ви!