Инициатива на Областна администрация провеждане на комуникационни инициативи за представяне на културното многообразие на ЕС - Насърчаване на толерантността и превенция на езика на омразата. Съвместна инициатива на ЦСОП-Бургас ,ОУ „В.Левски“ – Българово и НЧ „Съгласие 1905“ - Българово 

16.12.2019 г.