ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ЦСОП - БУРГАС На 03-04.07.2023 г. от 10:00 до 11:00 часа ще може да посетите центъра и да се запознаете с материално-техническата база, услугите и дейностите, които предлагаме. за връзка: зам. директор уч. дейност Мария Монева