Дистанционно обучение 2020/2021 уч.година

Уважаеми родители,

Съгласно т. 5 от Заповед № РД09-2924/ 26.10.2020 г. на министъра на образованието и науката, Областния координационен щаб взе решение учениците от 6  до 12  клас в област Бургас да преминат към обучение от разстояние в е-среда за периода от 12.11. до 25.11.2020 г. (включително).

 

Уважаеми родители, в съответствие със Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап на образование (8-12 клас) от утре 29 октомври за период от 14 дни (до 12.11). Учениците преминават в дистанционна форма на обучение. Очаквайте класните ръководители да се свържат с Вас.