Важно съобщение !

Уважаеми родители,

 

от 12.03.2020г. /четвъртък / учебните занятия се възстановяват.

 

В Център за специална образователна подкрепа –Бургас са предприети следните противоепидемични мерки:

  1. Повишава се  взискателността при провеждане на филтър, като не се допускат в ЦСОП-Бургас ученици със симптоми на респираторни заболявания. Температурата на всеки ученик ще бъде измервана и при установяване на ученици с температура над нормалната те ще бъдат връщани за лечение.
  2. Не се допускат до работните си места болни служители.
  3. Не се допускат в сградата външни лица. Родителите и/или роднините, водещи или прибиращи децата в ЦСОП-Бургас се допускат само до входния коридор на първия етаж.
  4. Спазват се всички санитарно-хигиенни и противоепидемични мерки.
  5. До второ нареждане се забраняват всички масови мероприятия , както и посещения на обекти извън сградата на ЦСОП-Бургас.